Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Slovenská príroda

Slovenské rieky

 

 

 1. Bebrava: 47,2 km
 2. Belá: 23,6 km (36,3 km vrátane Tichého potoka)
 3. Belina: 19,3 km
 4. Biela: 29 km
 5. Biela Orava: 37 km
 6. Biela voda (prítok Dunajca): 40 km (z toho 19,8 km na Slovensku, pričom cca 13 km je slovensko-poľskou hranicou)
 7. Biela voda (prítok Váhu): 25,2 km
 8. Biely Váh: 30,3 km
 9. Blava: 47,5 km
 10. Blh: 52,5 km
 11. Boca: 18,5 km
 12. Bodrog: 123 km (15 km na Slovensku)
 13. Bodva: 110 km (48,4 km na Slovensku)
 14. Bojnianka: 25 km
 15. Bošáčka: 21,5 km (z toho 17 km na Slovensku)
 16. Brezovský potok: 21 km
 17. Búr: 23 km
 18. Bystrianka: 18,8 km
 19. Bystrica (prítok Hrona): 22,9 km
 20. Bystrica (prítok Kysuce): 31,3 km
 21. Cirocha: 56,6 km
 22. Čerešňový potok: 24,5 km
 23. Čierna voda (prítok Malého Dunaja): 105,5 km
 24. Čierna voda (prítok Uhu): 23,5 km
 25. Čierny Hron: 25,8 km
 26. Čierny Váh: 39 km
 27. Čierňanka: 23 km (14,5 km na Slovensku)
 28. Čremošná: 27,8 km
 29. Demänovka: 18,4 km
 30. Derňa: 36,2 km
 31. Dlhý kanál: 51 km
 32. Domanižanka: 19,7 km
 33. Drevenica: 25 km
 34. Drietomica: 22,5 km (z toho 13,5 km na Slovensku)
 35. Dubová: 21,5 km
 36. Dudváh: 97 km
 37. Dunaj: 2 850 km (172 km na Slovensku, z toho 7,5 km slovensko-rakúska hranica, 22,2 km Slovensko a 142 km slovensko-maďarská hranica)
 38. Dunajec: 251 km (17 km slovensko-poľská hranica)
 39. Duša: 41,1 km
 40. Gidra: 40,5 km
 41. Gortva: 33 km
 42. Handlovka: 32 km
 43. Hnilec: 88,9 km
 44. Holeška: 27,7 km
 45. Hornád: 193 km (19 km slovensko-maďarská hranica)
 46. Hron: 298 km
 47. Hučava: 28,5 km
 48. Hutná: 15,4 km
 49. Chlmec: 36,1 km
 50. Chocholnica: 22,3 km
 51. Chotčianka: 25 km
 52. Chotina: 29 km
 53. Chrenovka: 20 km
 54. Chtelnička: 19,7 km
 55. Chvojnica: 31,5 km
 56. Ida: 56,6 km
 57. Inovec: 18,5 km
 58. Ipeľ: 232,5 km (asi 140 km slovensko-maďarská hranica)
 59. Jablonka: 33 km
 60. Jakubianka: 21,2 km
 61. Jarčie: 27 km
 62. Jasenica: 23 km
 63. Javorinka: 19,3 km (z toho 2 km slovensko-poľská hranica)
 64. Jelešňa: 24 km
 65. Kamenec: 21,4 km
 66. Kamenistý potok: 25,6 km
 67. Ketský potok: 32 km
 68. Kežmarská Biela voda: 19,1 km
 69. Klanečnica: 25 km (z toho 18 km na Slovensku)
 70. Klastavský potok: 30 km
 71. Klenovská Rimava: 21,2 km
 72. Kľak: 21,5 km
 73. Koprovnica: 27 km
 74. Krivánsky potok: 48,2 km
 75. Krtíš: 36,5 km
 76. Krupinica: 65,4 km
 77. Kysuca: 66,3 km
 78. Laborec: 135,5 km
 79. Ladomirka: 20,5 km
 80. Latorica: 188 km (38 km na Slovensku)
 81. Lednica: 21,4 km
 82. Levočský potok: 25,4 km
 83. Liska: 22 km
 84. Litava: 44 km
 85. Livina: 24 km
 86. Lutilský potok: 19 km
 87. Lužianka: 25 km
 88. Ľubochnianka: 24 km
 89. Mačací potok: 26,3 km
 90. Machnáč: 21,5 km
 91. Malá Nitra: 31,1 km
 92. Malina: 47,2 km
 93. Malý Dunaj: 128 km
 94. Marikovský potok: 21,5 km
 95. Mlynica: 22,5 km
 96. Morava: 353,1 km (z toho 114 km slovensko-česká a slovensko-rakúska hranica)
 97. Muráň: 48,8 km
 98. Myjava: 79 km
 99. Neresnica: 25,5 km
 100. Nitra: 196,7 km
 101. Nitrica: 51,4 km
 102. Okna: 37,3 km
 103. Oľka: 39,2 km
 104. Olšava: 49,9 km
 105. Ondava: 146,5 km
 106. Ondavka: 31 km
 107. Orava : 60,3 km (111,3 km vrátane Bielej Oravy)
 108. Oravica: 32 km
 109. Palúdžanka: 18 km
 110. Papradnianka: 21,3 km
 111. Paríž: 41,5 km
 112. Parná: 38,5 km
 113. Perec: 53,5 km
 114. Plachtinský potok: 35,5 km
 115. Podhradský potok: 18,9 km
 116. Podlužianka: 37 km
 117. Polhoranka: 26,5 km
 118. Poprad: 169 km (107 km na Slovensku, 31,1 km slovensko-poľská hranica)
 119. Pružinka: 17,7 km
 120. Radiša: 26 km
 121. Radomka: 30,5 km
 122. Radošinka: 31,9 km
 123. Rajčanka: 47,5 km
 124. Revúca: 33,1 km
 125. Rieka (prítok Dunajca): 17,7 km
 126. Rimava: 88 km
 127. Rimavica: 32,5 km
 128. Rohozná: 20,6 km
 129. Roňava: 51 km (41 km na Slovensku, z toho 13,5 km slovensko-maďarská hranica)
 130. Rudava: 45 km
 131. Rudnica: 21 km
 132. Sekčov: 44,3 km
 133. Sikenica: 46,2 km
 134. Slaná: 229,4 km (110 km na Slovensku)
 135. Slatina: 55,2 km
 136. Smrečianka: 18 km
 137. Stará rieka: 41 km
 138. Stoličný potok: 38,9 km
 139. Studený potok (prítok Oravy): 26,7 km
 140. Studený potok (prítok Popradu): 17,4 km
 141. Súčanka: 19,7 km
 142. Suchá: 35,1 km
 143. Svinica: 21 km
 144. Svinka: 50,8 km
 145. Šárd: 25,1 km
 146. Širočina: 20 km
 147. Štiavnica (prítok Ipľa): 54,6 km
 148. Štiavnica (prítok Váhu): 18 km
 149. Štiavnik: 18,7 km
 150. Štítnik: 32,8 km
 151. Teplica (prítok Myjavy): 34 km (28 km na Slovensku)
 152. Teplica (prítok Turca): 26,5 km
 153. Teplička: 26,5 km
 154. Tisa: 966 km (5,2 km slovensko-maďarská hranica)
 155. Tisovník: 41 km
 156. Topľa: 129,8 km
 157. Torysa: 129 km
 158. Tovarský potok: 20,1 km
 159. Trnávka (prítok Dudváhu): 43 km
 160. Trnávka (prítok Ondavy): 37,1 km
 161. Tŕstie: 18 km
 162. Tuhársky potok: 27,8 km
 163. Turiec (prítok Váhu): 66,3 km
 164. Turiec (prítok Slanej): 50,2 km
 165. Turňa: 32 km
 166. Ublianka: 27,5 km (21,5 km na Slovensku)
 167. Udava: 38,3 km
 168. Uh: 127 km (21,3 km na Slovensku)
 169. Ulička: 28 km (24 km na Slovensku)
 170. Váh: 403 km
 171. Varínka: 24,7 km
 172. Vlára: 42,5 km (na Slovensku 10,5 km)
 173. Vrbovec: 28,5 km
 174. Vrbovok: 27 km
 175. Vyčoma: 23 km
 176. Vydranka: 13,5 km
 177. Vydrica: 17 km
 178. Výrava: 24,9 km
 179. Zolná: 28 km
 180. Žitava: 99,3 km
 
TOPlist